"50 KG DAILY - MAN-UG050AG

0.000 KD

50 KG DAILY ICE MACHINE AT 21/10,C; STORAGE BIN CAPACITY: 25KG; 230V/50HZ/1PH, DIM: 55X55X80 H CM.

Many in stock

50 KG DAILY ICE MACHINE AT 21/10,C; STORAGE BIN CAPACITY: 25KG; 230V/50HZ/1PH, DIM: 55X55X80 H CM.