HIGH OUTPUT CITRUS - SAN-52C

HIGH OUTPUT CITRUS - SAN-52C

0.000 KD

HIGH OUTPUT CITRUS JUICER, CHROMED BASE, 240V 50/60HZ

Many in stock

HIGH OUTPUT CITRUS JUICER, CHROMED BASE, 240V 50/60HZ